Locations
There are three of us!

2950 SE Cornelius Rd.

Hillsboro, OR 97123

(503) 352-0157

Hillsboro

Sherwood

22520 Washington St.

Sherwood, OR 97140

(503) 625-7977

St. Helens

115 Church St.

St. Helens, OR 97051

(503) 366-5223

Join our newsletter list!

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

Main Studio: 2950 SE Cornelius Pass Rd, Hillsboro, OR 97123

© 2020 by Element Dance Studio

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black YouTube Icon